Framföranden

Klicka på länkarna för mer information.

2017-11-04 Hong Kong
Double Bass Concerto No. 1

2017-11-23 Melbourne
Ich denke Dein...

2017-11-25 Melbourne
Ich denke Dein...

2017-11-28 Stockholm
Suite Fantastique

2017-12-10 Amsterdam
Carillon

2017-12-17 Vienna 1:2
Garden of Devotion

2017-12-17 Vienna 2:2
Garden of Devotion

2018-01-18 Kristiansand
Poem for Orchestra No. 1

2018-02-01 Katowice
Bridge - Trumpet Concerto No. 1

2018-02-01 Polish Radio Live Broadcasting
Bridge - Trumpet Concerto No. 1

2018-02-14 Malmö
Shimmering Islands

2018-02-15 Malmö
Shimmering Islands

2018-02-15 Palma de Mallorca
Ich denke Dein...

2018-02-24 Giresta
Suite Fantastique

2018-03-02 Växjö
Airy Flight

2018-03-03 Tingsryd
Airy Flight

2018-03-04 Hultsfred
Airy Flight

2018-03-11 Dalby
Lukaspassionen

2018-04-04 Arboga
Tidig gryning

2018-04-05 Västerås
Tidig gryning

2018-04-07 Södertälje
Tidig gryning

2018-04-08 Örebro
Tidig gryning

2018-04-13 Vänersborg
Suite Fantastique

2018-05-23 Stockholm
Ich denke Dein...

2018-05-24 Stockholm
Ich denke Dein...

2018-06-18 Amsterdam
Garden of Devotion
CD recording, Challenge Classics

2018-06-18 Amsterdam
To the Shadow of Reality
CD recording, Challenge Classics

2018-06-18 Amsterdam
Kalliope
CD recording, Challenge Classics

2018-06-18 Amsterdam
A. S. in Memoriam
CD recording, Challenge Classics

2018-06-21 Kaiserslauten (10.00)
Double Bass Concerto No. 1

2018-06-21 Kaiserslauten (13.00)
Double Bass Concerto No. 1

2018-06-22 Dillingen
Double Bass Concerto No. 1

2018-06-30 Zürich
Arrangement on Songs by Alexander von Zemlinsky

2018-07-03 Zürich
Arrangement on Songs by Alexander von Zemlinsky

2018-09-16 Lerum
Tidig gryning

2018-09-23 Växjö
Tidig gryning

2018-11-28 Zürich
Arrangement on Songs by Franz Berwald

2018-11-29 Zürich
Arrangement on Songs by Franz Berwald

2018-11-30 Zürich
Arrangement on Songs by Franz Berwald

2018-12-16 Helsingborg
Arrangement on Songs by Franz Berwald

2019-01-17 Malmö
Opening Sounds

2019-01-19 Malmö
Opening Sounds

2019-02-05 Malmö
To the Shadow of Reality

2019-05-10 Estonia
Ich denke Dein...

2019-05-11 Estonia
Ich denke Dein...

2019-05-12 Estonia
Ich denke Dein...

2019-06-13/14? Winterthur
A. S. in Memoriam

2019-06-13/14? Winterthur
Arrangement on Songs by Alexander von Zemlinsky

2019-09-05 Malmö
New piece (semi staged)

2019-09-06 Malmö
New piece (semi staged)

2019-09-07 Malmö
New piece (semi staged)

2019-10-25 Växjö
Till skuggan av en verklighet

2019-10-25 Växjö
Arrangement on Infelice by Felix Mendelssohn

2019-10-26 ??
Till skuggan av en verklighet

2019-10-26 ??
Arrangement on Infelice by Felix Mendelssohn

2019-10-27 ??
Till skuggan av en verklighet

2019-10-27 ??
Arrangement on Infelice by Felix Mendelssohn

2020-09 Stockholm
Amy Foster


Ongoing Work

A concert opener - HSO co-commission. World premiere 2017-05-18 with the Helsingborg Symphony Orchestra under the baton of Stefan Solyom at Helsingborg concert hall.


Malmötonsättare i festivalfokus

I höst är tonsättaren och kompositionsprofessorn vid Musikhögskolan i Malmö, Rolf Martinsson, i fokus på Kungliga Filharmonikernas internationella tonsättarfestival i Stockholm.

Strax före sommaren släpptes nyheten om att Rolf Martinsson tillsammans med finske Kimmo Hakola är huvudperson på Stockholms internationella tonsättarfestival, som med femton år på nacken vunnit internationell räckvidd och renommé. Festivalen har hyst många stora namn.

- Förra året var det den kinesiske tonsättaren Tan Dun, som också skrev inledningsmusiken till OS 2008, och året före var det John Adams, en av vår tids mest spelade nu levande tonsättare. Hans Werner Henze, Witold Lutoslawski och Arvo Pärt är andra tonsättare som varit i fokus.

- Det är hedrande och väldigt inspirerande, säger Rolf Martinsson, när INFO pratar med honom på telefon kort efter att hans roll i årets festival blivit offentlig.

Han låter glad - men inte förvånad eftersom han redan för länge sedan fick veta nyheten för att kunna planera och skriva det orkesterverk som ska uruppföras under invigningskonserten.

Den sjätte november är det dags. Utnämnandet är en milstolpe för tonsättaren Martinsson.

- Det är fantastiskt att få så många som 20 av sina verk framförda inom ramen för 14 dagar, säger han.

 

I mitten av 1990-talet beställde Malmö SymfoniOrkester ett orkesterverk av Martinsson. Beställningen resulterade i verket Dreams. Med det som intäkt uppvaktade han Musikhögskolans i Malmö trumpetprofessor Håkan Hardenberger med en förfrågan om samarbete. Trumpetkonserten Bridge låg klar 1998. Uruppförandet med Göteborgssymfonikerna under Neeme Järvi blev en stor succé och Hardenbergers flitiga framföranden av verket världen över ledde snart till Martinssons internationella genombrott.

- Tack vare Håkans fantastiska lansering av min trumpetkonsert har jag de senaste åren kunnat bygga upp ett nätverk av internationella kontakter med dirigenter, solister och konsertinstitutioner.

Martinsson beskriver hur detta i sin tur gett honom träning i att möta orkestrar och dirigenter, att tala om sitt verk inför orkestern, att vara ett optimalt stöd vid repetitioner och att ta vara på musikernas synpunkter om hur man bäst noterar musiken för de olika instrumenten.

Hardenberger har gjort omkring 50 framföranden av konserten, förutom i Sverige också i Tyskland, England, Skottland, USA, Spanien, Finland, Norge och Sydkorea, och Martinsson har efter hand fått fler internationella beställningar av verk som tagits upp av allt fler orkestrar och dirigenter.

 

Rolf Martinsson lägger mycket energi på att också ge sina studenter möjlighet till kontakter utanför Musikhögskolan. Yrkeslivet har även en administrativ sida och utbildningen får inte bara bli regional. Som lärare ordnar han projekt och utbyten och har också varit gästprofessor vid Royal College of Music i London och vid Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien, där hans trombonkonsert Fairlight framfördes av Christian Lindberg och Radio Sinfonieorchester Wien i anrika Musikverein. Studenterna bjöds in till en verkgenomgång och fick möjlighet att följa instuderingsarbetet.

- Det är viktigt att studenterna utöver att få djupa ämneskunskaper och musikaliska erfarenheter också får kännedom om och kan tolka de föränderliga krafter, tendenser och spelregler som finns både i svenskt och internationellt musikliv. Det kan vara avgörande viktigt för att kunna skapa sitt utrymme i hård konkurrens.

En av de viktiga tankarna med kompositionsprojekten i utbildningen är just att stärka studenterna inför yrkesrollen.

- Musikerstudenter på musikhögskolan musicerar och praktiserar genom orkester- och kammarmusikspel. Kompositionsstudenterna däremot är beroende av musiker för att musiken skall ljuda och därigenom ge upphovsmännen den så viktiga klingande och instrumenttekniska återkopplingen, något som man aldrig till fullo kan läsa sig till. Vikten av projektsamarbeten kan därför inte nog poängteras: att få kontakter, kunna återkomma till samarbeten, få sin musik framförd offentligt och ha ett ben i det professionella yrkeslivet, är alla positiva effekter av dessa projekt. En tonsättare måste kunna sitt verk, kunna uttrycka sig om sitt verk, kommunicera med musikerna och ge konkreta svar (inte sällan på engelska) i en repetitionssituation. Man kan förbereda sig till viss del men mötet är oförutsägbart och man lär sig inte att handskas med de olika situationerna med mindre än att man utsätter sig för dem gång på gång.

 

År 2006 blev Rolf Martinsson professor vid Musikhögskolan i Malmö.

Varför just här?

- Jag känner mig väldigt hemma här. Jag kom till Malmö 1975 och studerade på musiklärarutbildningen i fyra år, säger han och berättar vidare om fyra års musikteoristudier följda av fyra års kompositionsstudier, anställning som timlärare i satslära redan 1979, därefter en halvtidstjänst och i slutet av åttiotalet en heltidstjänst.

- Skolan känns hanterligt stor och präglas av stor värme och kreativitet säger Rolf Martinsson.

- Samarbetet med kollegorna har betytt oerhört mycket för mitt kompositionsarbete, inte minst inom kammarmusiken: Hans Pålsson, Mats Rondin, Anders Ljungar-Chapelon, Hans Hellsten, Anders Åberg, Marianne Jacobs, Jan Lundgren, Gunnar Spjuth, Olle Sjöberg, Hege Waldeland, Michail Wesolowski, Inga-Britt Niemand, Henrik Halén... Listan kan göras lång.

 

Martinsson kommer från Boalt, en by utanför Osby där skuggan från granskogen antyder att nordöstra Skåne gränsar till mörkaste Småland. Ett aktivt och lokalt musikliv med egen amatörorkester inspirerade tonåringen Martinsson. Parallellt med gymnasiestudier i Älmhult tog han lektioner i sång, flöjt, piano och musikteori samt sjöng i och ackompanjerade kyrkokören. Stimulerande och lärorikt:

- Jag fick fint stöd från första början, säger han, och berättar om året efter gymnasiet då han avsatte all tid för självstudier för att förbereda sig för antagningsproven på Musikhögskolan i Malmö.

 

Resan till "storstaden" Malmö ägde alltså rum för över trettio år sedan och resten - skulle man lite flott kunna skriva - är historia. Men så enkelt är det inte. Det var många år däremellan som Rolf Martinsson framför allt jobbade som lärare. Karriären tog en annan fart efter tio år av sökande och skrivande.

- Fram till 1995 sökte jag en egen röst i komponerandet, ett språk som var på mina villkor helt och hållet. Jag arbetade hårt, som alla tonsättare och artister, för att skapa mitt eget uttryck i musiken.

Det är många nålsögon man som tonsättare måste ta sig igenom för att ha en bra plattform för kommunikation med musiker och publik.

- Och någon, påpekar Rolf Martinsson lite senare, måste i ett visst skede våga lita på att du kan göra något bra. Gunilla von Bahr beställde Dreams 1993 till MSO och Hardenberger sa ja till samarbetet med Bridge 1996. Den energi jag fick genom dessa förtroenden blev en viktig del av de båda verkens inneboende kraft.

- Något liknande upplevde jag när jag fick börja undervisa på Musikhögskolan i Malmö. Det är därför ingen tillfällighet att musikhögskolan och symfoniorkestern är två viktiga plattformar. Jag har varit Composer in Residence i Malmö SymfoniOrkester i flera år och parallellt dess konstnärlige rådgivare för nutida musik.

 

Hur lång tid tar det då att skriva ett orkesterverk?

- Har jag ett år på mig så är det i regel gott om tid för ett verk under halvtimmen, men har jag ett halvår blir tidsplaneringen plötsligt mycket viktig så att jag inte blir efter. Jag behöver lång inskrivningstid, jag skissar mycket och har många olika idéer och vill vänta med att befästa hur det skall vara, för att i det längsta behålla upplevelsen av att allt fortfarande är möjligt. När väl det slutliga komponerandet tar fart, är det som att välta prydligt uppställda dominobrickor som lydigt trillar på varandra tills den sista fallit, och verket ligger klart.

När han komponerar till text, som i de kommande orkestersångerna till Anne Sofie von Otter, blir en stor del av arbetet att hitta texter som känns sångbara och som har ord och valörer som eggar fantasin.

- Jag minns en ganska lång text som inledningsvis verkade mycket lovande och jag läste inspirerad vidare tills jag i sista versen stötte på ordet "kastrull", sen var det kört med den. Jag kan bli inspirerad av att lyssna på annan musik. Inte för nära inpå komponerandet, men i perioder går jag gärna på konserter för att vidmakthålla ögonblickskänslan.

Martinsson uppmuntrar sina studenter till konsertbesök. Att lyssna på inspelningar är väl bra, men man saknar liveupplevelsen, akustiken, adrenalinet i salen, stundens tolkning och det direkta ljudet, fritt från filtrering genom teknisk överföringsapparatur.

- Det som sker i ögonblicket har en nerv och ett unikt värde som inte kan ersättas.

Skrivande, en internationell karriär med många resor, undervisning och ett aktivt engagemang i nätverk, konferenser, musikhögskolans nya webplats och trycksaker. Därtill en Martinsson som alltid ser lugn ut och är trevlig.

 

Hur gör du?

- Jag jobbar för mycket. Men det är svårt att hålla tillbaka visionerna och engagemanget för arbetet på musikhögskolan till exempel. Det är ett kreativt och stimulerande jobb och jag har ett fint stöd både från ledning, kollegor och studenter. Ibland är läraren mer aktiv, ibland tonsättaren.

- Båda verksamheterna måste planeras, helst ett par år framåt, så att det inte stockar sig. Och jag reser gärna till framföranden på platser jag inte varit tidigare, eller till en orkester jag inte mött, eller till en dirigent jag vill träffa och diskutera min musik med. Det är viktigt att bryta det dagliga arbetet med sådana injektioner.

Alla som samarbetat med Rolf Martinsson vet att han är en oerhört strukturerad person.

- Det är både bra och dåligt. Jag får mycket gjort och håller deadlines, men samtidigt finns det en risk för att jag tar på mig för mycket jobb. Det blir allt viktigare att planera in vila också!

 

Läs mer på: http://www.rolfmartinsson.com
Läs mer om tonsättarfestivalen: http://www.konserthuset.se/default.aspx?menuid=13

 

BILDTEXT: Håkan Hardenbergers uruppförande av Martinssons trumpetkonsert blev startskottet för tonsättarens internationella karriär. Martinsson samarbetar med dirigenter som Neeme Järvi, Manfred Honeck och Alan Gilbert. Bland de svenska dirigenterna har han nära samarbete med Mats Rondin, som dirigerat och spelat in flera av hans verk.