Till skuggan av en verklighet

Details

Opus
Op. 96a
Subtitle
To the Shadow of Reality
Duration
13 minutes / 1 movements / 20 score pages
Lyrics author
Karin Boye (Swedish)
Commisioner
Lyckå Chamber Music Festival
Dedication
Lisa Larsson
Premiere
2013-07-04, Marin Museum, Karlskrona, Sweden, Lisa Larsson, soprano / Kreutzer Quartet
Recordings

Garden of Devotion (2019)

Scores

Gehrmans Musikförlag AB

Score (GE 12313), Parts (GE 12313)

Performances

 • Lisa Larsson – soprano
 • Almakvartetten

Palaestra, Odeum

Lund, Sweden

 • Kristine Nowlain – soprano
 • String quartet from Malmö Opera

Malmö Opera

Sweden

Stockholm premiere
 • Orchestration Rolf Martinsson
 • Lisa Larsson – soprano
 • Musica Vitae
 • Malin Broman – artistic leader, solo violin

Concert Hall

Stockholm, Sweden

 • Orchestration Rolf Martinsson
 • Lisa Larsson – soprano
 • Musica Vitae
 • Malin Broman – artistic leader, solo violin

Concert Hall

Växjö, Sweden

World premiere
 • Orchestration Rolf Martinsson
 • Lisa Larsson – soprano
 • Musica Vitae
 • Malin Broman – artistic leader, solo violin

S:t Nikolai kyrka

Lidköping, Sweden

 • Lisa Larsson – soprano
 • String Quartet formed by the principal strings from the Malmö Symphony Orchestra

Kuben, Malmö Live

Malmö, Sweden

Dutch Premiere
 • Lisa Larsson – soprano
 • Rubens Quartet

Musis Sacrum

Arnhem, Netherlands

UK Premiere
 • Lisa Larsson – soprano
 • Kreutzer Quartet

Duke's Hall, Royal Academy of Music

London, UK

World Premiere
 • Lisa Larsson – soprano
 • Kreutzer Quartet

Marinmuseum

Karlskrona, Sweden

Recordings

Record cover artwork for Garden of Devotion

Garden of Devotion

Challenge Classics

|

2019

 • Lisa Larsson

  – soprano

 • Netherlands Chamber Orchestra

 • Gordan Nikolic

  – violin, artistic leader

Lyrics by Karin Boye (Swedish)

ORIGINAL LYRICS

1. Morgon (ur Moln, 1922)

När morgonens sol genom rutan smyger,

glad och försiktig,

lik ett barn, som vill överraska

tidigt, tidigt en festlig dag –

då sträcker jag full av växande jubel

öppna famnen mot stundande dag –

ty dagen är du,

och ljuset är du,

solen är du,

och våren är du,

och hela det vackra, vackra,

väntande livet är du!

2. Hur kan jag säga... (ur De sju dödssynderna, 1941)

Hur kan jag säga om din röst är vacker.

Jag vet ju bara, att den genomtränger mig

och kommer mig att darra som ett löv

och trasar sönder mig och spränger mig.

Vad vet jag om din hud och dina lemmar.

Det bara skakar mig att de är dina,

så att fõr mig finns ingen sömn och vila,

tills de är mina.

3. Från en stygg flicka (ur Härdarna, 1927)

Jag hoppas du inte alls har det bra.

Jag hoppas du ligger vaken som jag

och känner dig lustigt glad o rörd

och yr och ängslig och mycket störd.

Och rätt som det är, så får du brått

att lägga dig rätt fõr att sova gott.

Jag hoppas det drõjer en liten stund...

Jag hoppas du inte får en blund!

4. Du är min renaste tröst (ur Moln, 1922)

Du är min renaste tröst,

du är mitt fastaste skydd,

du är det bästa jag har,

ty intet gör ont som du.

Nej, intet gör ont som du.

Du svider som is och eld,

du skär som ett stål min själ –

du är det bästa jag har.

5. I rörelse (ur Härdarna, 1927)

Den mätta dagen, den är aldrig störst.

Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -

men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,

där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,

blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.

Oändligt är vårt stora äventyr.

.......................................................................

ENGLISH TRANSLATION

English translations by David McDuff

1. MORNING

 

When the morning's sun steals through the window-pane,

happy and cautious,

like a child who wants to surprise

early, early on a festive day -

then I stretch full of growing exultation

my open arms to the coming day -

for the day is you,

and the light is you,

the sun is you,

and the spring is you,

and all of beautiful, beautiful

waiting life is you! 

2. HOW CAN I SAY...

 

How can I say if thy voice is beautiful.

I only know that it pierces 

and makes me tremble like a leaf

and tears me into rags and pieces.

 

What do I know of thy skin and thy limbs.

It only shakes me that they are thine,

so that for me there is no sleep or rest,

till they are mine.

3. FROM A BAD GIRL

 

I hope you're having a rotten time.

I hope you're lying awake like I am,         

and feeling strangely glad and stirred

and dizzy and anxious and very disturbed.

 

and suddenly you'll hurry up

to settle down and sleep like a top.

I hope it takes you longer than you think...

I hope you don't even get a wink!

4. YOU ARE MY PUREST CONSOLATION

 

You are my purest consolation,

you are my firmest protection,

you are the best thing I have,

for nothing hurts like you.

 

No, nothing hurts like you.

You smart like ice and fire,

you cut like a steel my soul -

you are the best thing I have.

5. IN MOTION

 

The sated day is never first.

The best day is a day of thirst.

 

Yes, there is goal and meaning in our path -

but it's the way that is the labour's worth.

 

The best goal is a night-long rest,

fire lit, and bread broken in haste.  

 

In places where one sleeps but once,

sleep is secure, dreams full of songs.

 

Strike camp, strike camp! The new day shows its light.

Our great adventure has no end in sight.  

Rolf Martinsson is represented by Gehrmans Musikförlag

Photography by Louise Martinsson and video by Tord Martinsson

© Rolf Martinsson 2019. All rights reserved.